ساختمان فلزی
Chromite-Roof
۱۳۹۵/۰۴/۰۹
سقف کرومیت چیست ؟
در سیستم سقف کرومیت از تیرچه های فولادی با جان باز ( تیرچه کرومیت ) در ترکیب با بتن استفاده می شود . برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی، متن کامل
tir
۱۳۹۵/۰۴/۰۹
تیر لانه زنبوری
علت نامگذاری این نوع تیر به نام تیر لانه زنبوری ، شکل این تیر پس از بریدن و جوش دادن دوباره است . این تیرها در طول جان خود دارای فضاهای توخالی هستند که مشابه لانه زنبور است ؛ به همین علت به آنها تیر ل متن کامل