اخبار مسکن
housemany
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن با وجود نگاه متفاوت
در فاصله یک هفته‌ای باقی‌مانده به مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا، دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن با وجود «نگاه متفاوت» اما «یک تاکتیک مشترک» از خود بروز داده‌اند. متقاضیان خرید ملک با اعتقاد به اثر متن کامل
house.sakhtyab.22.
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
رابطه قیمت مسکن با متغیرهای داخلی و خارجی بازار
دو نیروی درونی و بیرونی موثر بر روند قیمتی بازار مسکن پس از هفت ماه، هم‌جهت شدند. تغییر وضعیت دو فاکتور «قیمت به اجاره» و «بازدهی سایر بازارها» دو سناریوی احتمالی از تورم ملکی را در ماه‌های آتی از سال متن کامل
house.usa.1
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
تجربه آمریکایی مهار بحران رشد قیمت خانه و افت عرضه نوساز
بازار مسکن آمریکا در مواجهه با «رشد تند قیمت» و «سبقت بزرگ تقاضای کوچک‌متراژ از عرضه نوسازها» به یک راه‌حل رسید. متوسط قیمت مسکن در آمریکا بیش از ۵ درصد افزایش یافته که این جهش نقطه‌ای به‌دلیل ورود «ت متن کامل

آگهی رایگان در ساخت یاب