وام مکمل برای بازسازی کرمانشاه


۱۳۹۶/۰۹/۱۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


kermanshah.zelzeleh.2

بر این اساس، سقف تسهیلات فردی برای بازسازی واحدهای مسکونی شهری خسارت دیده در زلزله کرمانشاه از ۳۵ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده بر اثر این زلزله از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان رسید؛ براساس این مصوبه مجموعا مبلغ ۸۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود وکارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل و با معرفی بنیاد مسکن بین آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه با ضمانت زنجیره‌ای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی پرداخت می‌شود. این تسهیلات برای بازسازی ۱۱ هزار واحد مسکونی روستایی و ۴۵۰۰ واحد مسکونی شهری تخریب شده ناشی از زلزله به تصویب رسیده است.همچنین به منظور تعمیر ۱۵ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت‌دیده نیز تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به ازای هر واحد در نظر گرفته شده است.هیات دولت همچنین در این مصوبه پرداخت ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای تامین لوازم خانگی و سایر هزینه‌های ضروری خانوارهای زلزله‌زده را به تصویب رسانده است.

تسهیلات ۳۰ و ۴۰ میلیون تومانی مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده روستایی و شهری با شرایط بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران مشارکت اقساطی) پرداخت می‌شود؛همچنین به منظور تعمیر اماکن و واحدهای مسکونی خسارت دیده شهری و روستایی تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی با سود وکارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۷ ساله تعیین شده است. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای تامین لوازم خانگی و سایر هزینه‌های زندگی خانوارهای آسیب‌دیده ناشی از وقوع زلزله ۵ سال و به‌صورت قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.هیات دولت همچنین در این مصوبه تاکید کرده است بدهی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد شد.همچنین بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ تصویب این مصوبه ضمن تعیین بانک‌های عامل،پرداخت تسهیلات در مناطق زلزله‌زده اجرایی شود.

نظر