واگذاری زمین به بنیاد مسکن جهت اجرای مسکن اجتماعی


۱۳۹۷/۰۱/۲۲ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house-sakhtyab121

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر، حمیدرضا عظیمیان در خصوص پیشرفت طرح مسکن اجتماعی گفت: هیئت وزیران در تاریخ ۲ اسفند سال ۹۵ با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و در راستای اجرای سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامه ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب کرد.

وی ادامه داد: در این طرح برنامه ریزی برای اجرای ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی سال های مذکور صورت گرفته که به منظور اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران و طرح مسکن اجتماعی ـ حمایتی و بر مبنای نیاز اعلام شده جهت اجرای برنامه جدول توزیع استانیِ تهیه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال ۹۵ به کلیه ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در قالب ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متعاقب این ابلاغ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۹۶ بنا به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع این سازمان، به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی موضوع تصویب نامه هیئت وزیران، واگذاری زمین های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به مسکن سازان جهت ساخت مسکن ملکی و استیجاری از طریق واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به قیمت تمام شده را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به تناسب میزان تقاضا و امکانات موجود، به مکان یابی و شناسایی اراضی مستعد برای واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام کرده اند؛ کما اینکه به این موضوع مهم در برنامه اجرایی سنواتی ابلاغی به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها پرداخته شده و تأکید به واگذاری سهمیه های تعیینی به عمل آمده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بدیهی است لازمه  اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران، شناسایی و اعلام اقشار هدف با توجه به ساز و کار پیش بینی شده در خود تصویب نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادهای مربوط بوده که بر مبنای تشخیص مزبور ادارات کل استانی قادر به انعقاد قرارداد واگذاری باشند.

عظیمیان یادآور شد: لازم به توضیح است که تا کنون در باب معرفی و اعلام افراد واجد شرایط، اقدامی از سوی نهاد های ذی ربط صورت نپذیرفته و قطعاً با تعامل سازنده و عزم جدی، اجرای طرح مزبور در صورت ایجاد بسترهای لازم (شناسایی گروه هدف) و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.

گفتنی است روز گذشته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عدم تخصیص زمین و منابع برای اجرای طرح مسکن اجتماعی خبر داده بود.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب