وضعیت معاملات مسکن شهرها از سبقت نرخ رشد قیمت خبر می دهد


۱۳۹۹/۰۳/۲۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house.market.sakhtyab.9

تازه‌ترین آمارها از وضعیت معاملات مسکن شهرها از سبقت نرخ رشد قیمت فروش واحدهای مسکونی در کشور نسبت به نرخ رشد قیمت آپارتمان در پایتخت خبر می‌دهد.

به گزارش ساخت یاب، براساس گزارشی که روز گذشته درخصوص تحولات کشوری بازار مسکن از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد بازار مسکن کشور ابتدای امسال با سطح میانگین قیمت ۴ میلیون و۸۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع واحد مسکونی آغاز شد. براساس این گزارش در زمستان سال قبل میانگین قیمت هرمترمربع مسکن با رسیدن به سطح قیمت ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/ ۶۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در زمستان سال گذشته معادل ۴۲ درصد بود که فاصله قابل توجهی با میزان رشد قیمت مسکن در کشور دارد. محاسبات آماری از تغییرات یک‌ساله قیمت مسکن در شهرهای کشور همچنین نشان می‌دهد طی یک‌سال ۹۸ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای کشور به ۴ میلیون و ۵۵ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در بازه زمانی مشابه سال گذشته -یک‌سال ۹۷-با رشد ۶۸ درصدی همراه شده است.

به لحاظ تغییرات یکساله قیمت مسکن نیز، نرخ رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور از میزان رشد قیمت فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران در سال ۹۸، بیشتر بوده است. نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در یک‌سال ۹۸ برابر با ۶۲ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد در حالی‌که تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهرهای کشور در زمستان ۹۸ نیز مانند سایر فصل‌های این سال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل روند کاهشی داشته است اما سرعت افت تعداد معاملات نسبت به سایر فصل‌ها در زمستان کمتر بوده است. حجم معاملات خرید مسکن در تابستان ۹۸ در مقایسه با تابستان ۹۷ حدود ۵۸ درصد افت کرد. این میزان کاهش در پاییز ۹۸ نسبت به پاییز ۹۷ حدود ۴۶ درصد بود اما در زمستان حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با زمستان ۹۷ معادل ۲/ ۱۰ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش سرعت افت معاملات خرید مسکن در کشور است. طی یک‌سال ۹۸ در مجموع حجم معاملات خرید مسکن در کشور در مقایسه با سال ۹۷ معادل ۶/ ۳۴ درصد افت کرد.

براساس گزارش مرکز آمار همچنین میانگین قیمت فروش هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور در زمستان ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته-زمستان ۹۷-معادل ۴/ ۶۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. متوسط مبلغ اجاره ماهانه مسکن به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز در کل کشور در زمستان ۹۸ به ۱۶ هزار تومان رسید که این میزان نیز در مقایسه با زمستان ۹۷، حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

دنیای اقتصاد

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب