وظایف نگهبان مجتمع مسکونی


۱۳۹۵/۰۸/۰۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ مقالات صنعت ساختمان


guard.sakhtyab

 

۱- مراقبت فیزیکی از ساختمان و کنترل عبور و مرور در حد امکان به منظور حفظ امنیت و امداد رسانی به ساکنین در شرایط ضروری به نحوی که در طول روز حضور سرایدار در ساختمان محسوس باشد. (هوشیاری و توجه به رفت و آمدهای افراد غریبه در مجتمع)
۲- کنترل ورود خروج افراد و نظارت بر تردد خودروها و وسایط نقلیه، ضمن در اختیارداشتن مشخصات کلیه وسایط مذکور و شماره تماس و شماره واحد ساکنین خودروها.
۳- جلوگیری از ورود اتومبیل های فاقد آرم پارکینگ.
۴- ایجاد نظم عمومی در محوطه با رعایت احترام ساکنین.
۵- بازدید دوره ای وکنترل وضعیت لامپ های پارکینگ ها و محوطه و لابی بلوک ها و شیرهای آب عمومی مجتمع در ساعات مقرر ضمن گماشتن نفر جایگزین.
۶- نگهداری از کلیه کلیدهای پشت بام ها و محفظه های آب و برق و گاز و هماهنگی بمنظور همراهی با متقاضیان تردد به پشت بام ضمن درج ساعت ورود وخروج به محل مذکوردر دفتر مخصوص.
۷- آمادگی لازم برای اعلان شرایط خاص و اضطراری به مدیر مجتمع و سایرمبادی ذیربط.
۸- نظارت بر نحوه اسباب کشی ها بمنظور جلوگیری از اشکالات احتمالی وخسارات وارده به ساختمان وآسانسورها وکنترل وثبت ورود و خروج اثاثیه ساکنین و ممانعت از خروج اثاثیه واحدهای بدهکار به مجتمع طبق اعلام مدیر مجتمع.
۹- جلوگیری از پارک وسایط نقلیه درمحوطه.
۱۰- نظارت بر زمان بازی بچه ها وکنترل ساعت بازی بر حسب دستور العمل مدیر مجتمع و جلوگیری از بازی بچه ها در محوطه پارکینگ.

۱۱- بازدید از پشت بام، محوطه پارکینگ و انباریها و اعلام هرگونه وضعیت نامناسب به مدیریت ساختمان و مالک قسمت اختصاصی و بخصوص تذکر در مورد رفع اشکال روغن ریزی اتومبیل ها و نیز خاموش کردن برق انباری‌هاو مشاعات
۱۲- رازداری و حفظ کلیه اطلاعات ساکنین و عدم ارائه اطلاعات به سایر اشخاص.
۱۳- در صورت ایجاد سروصدای غیرعادی در محیط مجتمع با آنان برخورد و افراد را پراکنده نماید.
۱۴- جلوگیری از ورود کلیه افراد مشکوک و اراذل و اوباش و در صورت ضرورت تماس با پلس
۱۵- جمع آوری شارژها و سایر هزینه های جاری
۱۶- پاسخگویی به تماسهای تلفنی
۱۷- انجام سایر امور محوله برابر ابلاغ مدیر اجرایی مجتمع و مصوبات هیئت مدیره.
۱۸- انجام امور شخصی ساکنین جزء وظایف سرایدار نبوده و واگذاری امورشخصی ساکنین به سرایدار از قبیل نظافت منزل، نظافت اتومبیل، خرید و کمک در جابجایی وسائل و نظایر آن به شرط آنکه خدشه­ای به وظایف اصلی سرایدار وارد نکند و با توافق فی­مابین طرفین جهت جبران زحمات سرایداربلامانع خواهد بود.

 

نظر