پروژه مسکن مهر، آثار مخربی بر اقتصاد گذاشت


۱۳۹۵/۱۰/۲۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


maskan.pardis2

مهدی سلطان محمدی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت و گو با پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، با بیان این مطلب به اقدمات انجام شده از سوی دولت برای مدیریت بخش مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‎ترین اقداماتی که می‎تواند باعث ایجاد تحرک جدی  و مثبت در بازار مسکن شود، کاهش نرخ بهره‎بانکی و نرخ تورم است. خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم این دولت کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن بوده و به تبع آن  شاهد کاهش نسبی سودهای بانکی هم هستیم که این دو عامل در صورت تدوام می‎تواند به بهبود وضعیت مسکن کمک کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه، بانک‎ها در سال‎های قبل دچار مشکلات زیادی شده‎اند، گفت: به دلیل همین مشکلات شاهد هستیم که کاهش نرخ سود بانکی همراستا با تورم صورت نگرفته است. اما به هر حال در مسیر کاهش است و با ادامه این کاهش شاهد افزایش سرمایه‎گذاری در بخش مسکن از یک سو و امکان دسترسی متقاضیان و سازنده‎ها به تسهیلات ارزان‎تر از سوی دیگر خواهیم بود.

اقدامات دولت در مورد مسکن مهر مناسب است

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه متاسفانه در پروژه مسکن مهر، به امکانات زیربنایی توجه نشد و دولت قبل با ورود به این عرصه باعث افزایش فشار بر منابع بانکی و ایجاد تورم شدید شد، گفت: به هر حال هم سرمایه‎گذاری‌هایی  انجام و هم تعهداتی ایجاد شده بود و دولت یازدهم باید به این تعهدات در قالب این پروژه عمل می‎کرد و با توجه به بار مالی آن و نبود امکانات زیر بنایی و تنگناهای مالی، عملکرد دولت در زمینه تکمیل واحدهای مسکن مهر مناسب است.

سلطان محمدی با اشاره به برخی انتقادها در مورد سهم مسکن در لایحه بودجه سال آینده، گفت: دولت اساسا اعتبار و امکانات لازم برای ورود مستقیم به حوزه ساخت و ساز را ندارد و این کار همانطور که به صورت سنتی در ایران برعهده بخش خصوصی بوده، باید همچنان خصوصی باقی بماند و دولت باید سرمایه‎گذاری لازم را در حوزه‎های زیرساختی مانند راه‎سازی و … انجام دهد. بنابراین برنامه دولت برای توقف ساخت مسکن مهر جدید مثبت ارزیابی می‎شود و جهت‎گیری‎های مسئولان بخش مسکن هم نشان می‎دهد، دنبال حمایت از بخش خصوصی و تقویت بخش تقاضا هستند که این جهت‎گیری منطقی و کارشناسی است.

اقدامات لازم در حوزه مسکن

این کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در حوزه مسکن جلوگیری از تکرار اشتباه‎های گذشته در زمینه تصدی‎گری دولت در بخش ساخت است، افزود: خوشبختانه ظاهرا این مسئله در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر یکی از برنامه‎های اعلامی دولت ادامه سیاست‎های کنترل تورم است که این مسئله با توجه به اثری که روی کاهش نرخ بهره بانکی می‎گذارد، می‎تواند شرایط را برای افزایش انگیزه مردم و سرمایه‎گذاران برای ورود به بخش مسکن فراهم کند.

سلطان محمدی با اشاره به اینکه تامین امکانات زیربنایی و آماده‎سازی زمین برای تولید مسکن هم یکی از اقداماتی است که دولت می‎تواند انجام دهد، گفت: یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز در این بخش تسهیل مقررات است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که در این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد، مسئله بافت‎های فرسوده است افزود: در این زمینه باید سرعت کار افرایش یابد و همچنین به صورت جدی باید به مسئله حاشیه‎نشینی و سامان دادن به حاشیه‎ نشینی‎های ایجاد شده در اطراف شهرها توجه شود که خوشبختانه رییس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و امیدواریم اقدامات در این بخش هم با سرعت بیشتری انجام شود.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت و گو با پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، با بیان این مطلب به اقدمات انجام شده از سوی دولت برای مدیریت بخش مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‎ترین اقداماتی که می‎تواند باعث ایجاد تحرک جدی  و مثبت در بازار مسکن شود، کاهش نرخ بهره‎بانکی و نرخ تورم است. خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم این دولت کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن بوده و به تبع آن  شاهد کاهش نسبی سودهای بانکی هم هستیم که این دو عامل در صورت تدوام می‎تواند به بهبود وضعیت مسکن کمک کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه، بانک‎ها در سال‎های قبل دچار مشکلات زیادی شده‎اند، گفت: به دلیل همین مشکلات شاهد هستیم که کاهش نرخ سود بانکی همراستا با تورم صورت نگرفته است. اما به هر حال در مسیر کاهش است و با ادامه این کاهش شاهد افزایش سرمایه‎گذاری در بخش مسکن از یک سو و امکان دسترسی متقاضیان و سازنده‎ها به تسهیلات ارزان‎تر از سوی دیگر خواهیم بود.

اقدامات دولت در مورد مسکن مهر مناسب است

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه متاسفانه در پروژه مسکن مهر، به امکانات زیربنایی توجه نشد و دولت قبل با ورود به این عرصه باعث افزایش فشار بر منابع بانکی و ایجاد تورم شدید شد، گفت: به هر حال هم سرمایه‎گذاری‌هایی  انجام و هم تعهداتی ایجاد شده بود و دولت یازدهم باید به این تعهدات در قالب این پروژه عمل می‎کرد و با توجه به بار مالی آن و نبود امکانات زیر بنایی و تنگناهای مالی، عملکرد دولت در زمینه تکمیل واحدهای مسکن مهر مناسب است.

سلطان محمدی با اشاره به برخی انتقادها در مورد سهم مسکن در لایحه بودجه سال آینده، گفت: دولت اساسا اعتبار و امکانات لازم برای ورود مستقیم به حوزه ساخت و ساز را ندارد و این کار همانطور که به صورت سنتی در ایران برعهده بخش خصوصی بوده، باید همچنان خصوصی باقی بماند و دولت باید سرمایه‎گذاری لازم را در حوزه‎های زیرساختی مانند راه‎سازی و … انجام دهد. بنابراین برنامه دولت برای توقف ساخت مسکن مهر جدید مثبت ارزیابی می‎شود و جهت‎گیری‎های مسئولان بخش مسکن هم نشان می‎دهد، دنبال حمایت از بخش خصوصی و تقویت بخش تقاضا هستند که این جهت‎گیری منطقی و کارشناسی است.

اقدامات لازم در حوزه مسکن

این کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در حوزه مسکن جلوگیری از تکرار اشتباه‎های گذشته در زمینه تصدی‎گری دولت در بخش ساخت است، افزود: خوشبختانه ظاهرا این مسئله در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر یکی از برنامه‎های اعلامی دولت ادامه سیاست‎های کنترل تورم است که این مسئله با توجه به اثری که روی کاهش نرخ بهره بانکی می‎گذارد، می‎تواند شرایط را برای افزایش انگیزه مردم و سرمایه‎گذاران برای ورود به بخش مسکن فراهم کند.

سلطان محمدی با اشاره به اینکه تامین امکانات زیربنایی و آماده‎سازی زمین برای تولید مسکن هم یکی از اقداماتی است که دولت می‎تواند انجام دهد، گفت: یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز در این بخش تسهیل مقررات است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که در این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد، مسئله بافت‎های فرسوده است افزود: در این زمینه باید سرعت کار افرایش یابد و همچنین به صورت جدی باید به مسئله حاشیه‎نشینی و سامان دادن به حاشیه‎ نشینی‎های ایجاد شده در اطراف شهرها توجه شود که خوشبختانه رییس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و امیدواریم اقدامات در این بخش هم با سرعت بیشتری انجام شود.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب