چهار طرح دولت دوازدهم برای رفع مشکل جامعه بد مسکن


۱۳۹۶/۰۶/۲۸ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


violet-house

به گزارش ساخت یاب به نقل از بانک مسکن، «علی چگینی» با تشریح برنامه چهارگانه دولت برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بد مسکن ها افزود: تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن، توجه موکد به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونتگاه های غیر رسمی، طراحی و تدوین مکانیزهای اجتماعی مسکن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و برنامه ریزی و هدایت طرح ها برای تامین مسکن خانه اولی ها و زوج های جوان مهمترین رویکردها در نظام برنامه ریزی مسکن است.
وی اظهار داشت: از آنجا که یکی از مهمترین موارد معرف تغییر و تحولات و وضعیت هر بخش اقتصادی از جمله بخش مسکن شاخص های آماری در این بخش ها است، شاخص های آماری بخش مسکن اکنون از وجود یک تناقض آشکار بین سه پارامتر مهم یعنی تعداد خانوار، حجم تقاضای مسکن از سوی خانوارهای متعلق به گروه های مختلف درآمدی از جمله خانوارهای بد مسکن و موجودی مسکن کل کشور خبر می دهد.
مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن افزود: مروری بر مهمترین شاخص های آماری بخش مسکن طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت در شاخص هایی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، افزایش حجم و کیفیت ساخت و ساز، امکانات رفاهی و غیره است. 
وی توضیح داد: برای نمونه تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
چگینی افزود: این در حالیست که اعداد اعلام شده بر اساس کل موجودی مسکن کشور (شامل واحدهای مسکونی در تصرف، واحدهای خالی و اقامت گاه های دوم) به ۰.۴۸ درصد می رسد. این آمارها به این معنی است که موجودی مسکن از تعداد خانوارها پیشی گرفته که این وضعیت به معنی شرایط مطلوب سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: با این وجود و به رغم بهبود شاخص های کیفی در بخش مسکن و همچنین ساخت و عرضه مطلوب مسکن طی سال های گذشته که منجر به بهبود برخی شاخص های بخش مسکن همچون تراکم خانوار در واحدهای مسکونی شده است، پدیده «بد مسکنی» در این بخش به طور چشمگیری قابل مشاهده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: اکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری در شرایط بد مسکنی و در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای و بافت های فرسوده سکونت دارند. البته این آمار غیر از متقاضیان خانه اولی است که برای اولین بار و با توان مالی ضعیف به بازار خرید مسکن مراجعه کرده اند.
وی افزود: اکنون حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سر پناه نامناسب، بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند و سایر اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در وضعیت نا مطلوب سکونتی قرار دارند.
چگینی گفت: برای حل تضاد موجود بین موجودی مسکن کل کشور و حجم نیاز واقعی به واحدهای مسکونی ناشی از تقاضای بد مسکن ها و خانه اولی ها چهار پیشنهاد عمده اکنون در وزارت راه و شهرسازی و بدنه دولت مطرح است که تلاش داریم سیاست گذاری های مسکن در مقطع فعلی با اولویت این برنامه ها باشد.
وی بیان کرد: بر این اساس «تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن» با افزایش سقف تسهیلات، افزایش طول دوره بازپرداخت و همچنین کاهش مبلغ قسط ماهیانه، توجه و تاکید بر «نوسازی بافت های فرسوده و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای»، اجرای «مسکن اجتماعی» با تدوین مکانیزهای اجتماعی تامین مسکن برای اقشار متعلق به دو دهک اول کم درآمد جامعه و هدایت طرح ها و برنامه های مسکن به سمت «تامین مسکن خانه اولی ها و زوج های جوان» مهمترین پیشنهادات برای حل تعارض موجود بین موجودی کل مسکن، تعداد خانوارها و نیاز واقعی به واحدهای مسکونی از سوی گروه های مصرفی است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب