چه‌کسانی ساز گرانی پردیس را کوک می‌کنند؟


۱۳۹۶/۰۱/۲۶ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


maskanmehrpardis

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا، برخی سازندگان و پیمانکاران پردیس که از ماه‌های گذشته و همزمان با سرعت گرفتن پروژه‌ها با اکراه وارد مرحله نازک کاری شده‌اند، بنای ناسازگاری در پیش گرفته و مجددا از افزایش قیمت سخن می‌گویند. این در حالی است که از آذرماه گذشته قیمت نهایی فازهای ۸، ۵ و ۹ اعلام و تاکید شد که این مبالغ نهایی است. سپس تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان رسید تا وام ۱۰ میلیون تومانی به کمک متقاضیان بیاید. با این حال شواهد حاکی از آن است که این مبالغ نتوانسته برخی سازندگان را قانع کند.

بعد از آنکه اواخر سال گذشته، زنگ زندگی در فاز ۸ پردیس با افتتاح ۱۰۰۰ واحد به صدا درآمد و عنوان شد برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی ۱۳۰۰ میلیارد تومان به پردیس اختصاص یافته، انتظار می رفت که با سرعت گرفتن ساخت و سازها شاهد افتتاح پی در پی فازهای مختلف پردیس باشیم و تا پایان دولت واحدهای بلامعارض پردیس تکمیل شود. اما ظاهرا معدودی از سازندگان این رویه را جدی نگرفته اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اخطار جدی به این گروه از پیمانکاران گفت: در فازهای ۵ که حدود ۱۰ هزار واحد توسط شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان هم در بخش ساخت و هم در بخش آماده سازی در حال انجام است و همچنین بخشی  از سازندگان فاز ۸  اخطارهای شرکت عمران،  متقاضیان و مالکین محترم را خیلی جدی نگرفته و با همان روند قبلی در حال پیگیری امور هستند که این مغایر با دستور ریاست محترم جمهوری و مسولین ارشد وزارت راه و شهرسازی است.

سعید غفوری این را هم گفت که در صورت ادامه ی این وضعیت با پیمانکاران، برخورد قانونی صورت می گیرد.

در روزهای اخیر نیز قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اظهار کرد: برای اتمام پروژه ها در پردیس وزارت راه و شهرسازی تمام قد یاری رسان شرکت عمران است، تا بتوانیم این ابر پروژه ها را به اتمام برسانیم و شادی را به خانه مردم شریف بیاوریم.

احمد اصغری مهرآبادی گفت: تحت هیچ شرایطی زیر بار افزایش قیمت نخواهیم رفت و نمی گذاریم فرمان در دست بعضی‌ها باشد؛ ما خود را تابع مردم می دانیم و از محل یارانه کمک های خوبی به عمران پردیس می کنیم تا یاری رسانشان گردد.

بنابراین گزارش، سهم آورده متقاضیان در فازهای ۹ جدید و ۵ شهر جدید پردیس بدون احتساب تسهیلات بانکی بین ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

در فاز ۸ پردیس نیز سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ واحدها در پروژه امیرساوالان کومه A, B, C  واقع در زون ۲ فاز ۸  حداقل ۵۶ میلیون و ۲۰۰ و حداکثر ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ واحدها در پروژه پردیس سازان نوید واقع در زون ۳ فاز ۸ شهر جدید پردیس، حداقل ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار و حداکثر ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب