کاهش ساخت و ساز در ایران


۱۳۹۵/۰۸/۰۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


ساخت و ساز کشوری مسکن با گذشت دو سال از رکود ساختمانی، همچنان در سراشیبی قرار دارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی در بهار ۹۵ حاکی است: طی سه ماه اول امسال، تعداد ۸۱ هزار و ۹۷۶ واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساخت دریافت کرده‌اند که نسبت به فصل گذشته حدود ۷/ ۱۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته، حدود ۱/ ۱۲ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان معادل ۲/ ۸ واحد بوده است.

 

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار ۹۵ معادل ۵۳۵ مترمربع بوده است که مجموع مساحت زیربنا در این پروانه‌ها، نسبت به فصل گذشته حدود ۵/ ۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷/ ۷ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب میانگین مساحت هر یک از واحدهای مسکونی که سه ماه اول امسال مجوز ساخت دریافت کرده‌اند حدود ۱۹۱مترمربع است. کاهش میانگین کشوری مساحت هر یک از واحدهای مسکونی در بهار ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین فصل گذشته حکایت از تغییر رفتار سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران ساختمانی به سمت ساخت واحدهای با متراژ کمتر دارد.

سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی که طی سال‌های گذشته عمده توان مالی و اجرایی خود را صرف ساخت وسازهای بزرگ متراژ کرده‌اند، هم اکنون با در نظر گرفتن ذائقه و قدرت خرید متقاضیان مسکن، یک تغییر عمده در مساحت واحدهای مسکونی جدید ایجاد کرده‌اند.

در حال حاضر عمده تقاضای مصرفی در بازار مسکن به خصوص در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ مربوط به واحدهای مسکونی و آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و میان‌متراژ است. کاهش میانگین مساحت واحدهای مسکونی در سطح کشوری هم اکنون نشان‌دهنده حرکت ساخت و سازهای جدید در جهت تامین واحدهای مورد تقاضا در بازار مصرفی ملک است. بر اساس این گزارش، همچنین متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان نیز در کشور ۳۹۰ مترمربع بوده است. حجم ساخت و سازهای کشوری مسکن در شرایطی طی سه‌ماه اول امسال کاهشی بوده که در شهر تهران این روند نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – بهار ۹۵ – کاهش داشته است.

در بهار ۹۵، ساخت تعداد ۱۵ هزار و ۷۱۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷/ ۲۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۸/ ۸ واحد بوده است. همچنین مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری تهران در بهار ۹۵ نیز نسبت به فصل گذشته حدود ۹/ ۴۳ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶/ ۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ۲۱۲۱ مترمربع بوده است.

دنیای اقتصاد

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب