کاهش ۳۶درصدی مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان استان خراسان رضوی


۱۳۹۵/۰۸/۲۳ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


96089_474
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مساحت زیر بنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده در خراسان رضوی طی بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است.به گزارش خراسان رضوی، به تازگی مرکز آمار ایران گزارشی با عنوان «اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار ۱۳۹۵» منتشر کرده است.
صدور دو هزار و ۹۱ پروانه ساختمانی در خراسان رضوی
بر اساس این گزارش، طی بهار امسال در مجموع دو هزار و ۹۱ پروانه ساختمانی شامل هزار و ۷۰۳ پروانه احداث ساختمان و ۳۸۸ پروانه افزایش بنا توسط شهرداری های خراسان رضوی صادر شده است. این ارقام طی بهار سال گذشته به ترتیب هزار و ۸۶۲، هزار و ۶۶۰ و ۲۰۲ بوده است.از هزار و ۷۰۳ پروانه احداث ساختمان صادر شده در استان، هزار و ۶۲۷ پروانه مربوط به بخش خصوصی، ۴۵ پروانه مربوط به بخش تعاونی و ۳۱ پروانه مربوط به بخش دولتی بوده است.
پروانه های صادر شده در خراسان رضوی
بر پایه این گزارش، مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادر شده در خراسان رضوی طی بهار امسال در مجموع یک میلیون و ۳۴ هزار و ۷۵۲ متر مربع بوده است.از این رقم، ۹۴۹ هزار و ۵۱۷ متر مربع مربوط به پروانه احداث ساختمان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۰۶ مترمربع بوده؛ کاهش حدود ۳۶ درصدی داشته است. همچنین از این میزان ۸۵ هزار و ۲۳۵ متر مربع مربوط به پروانه افزایش بنا بوده است.این گزارش می افزاید: تعداد واحد های مسکونی تعیین شده در این پروانه های ساختمانی در مجموع چهار هزار و ۵۹۳ واحد بوده که شامل چهار هزار و ۲۳۴ واحد پروانه احداث ساختمان و ۳۵۹ واحد پروانه افزایش بناست. همچنین مساحت کل زمین این هزار و ۷۰۳ پروانه، ۵۲۷ هزار و ۴۲۰ متر مربع بوده است.بر اساس این گزارش، از مجموع هزار و ۷۰۳ پروانه صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی در استان طی بهار امسال، ۴۸۵ پروانه برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۳۸۴ پروانه برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱۸۱ پروانه برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۱۹۲ پروانه برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۴۶۱ پروانه برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر بوده است.
پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن نشان می دهد که هزار و ۶۴۰ پروانه برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۶ پروانه برای احداث ساختمان های بتون آرمه و هفت پروانه برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن بوده است.
دلایل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در گفت وگو با خراسان رضوی درباره دلایل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن استان اظهار داشت: کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن استان دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل عمده، رکود در بخش ساختمان بوده است. عدم سود مناسب و افزایش ریسک سرمایه نیز از دیگر عوامل بوده است.سیف افزود: با توجه به شرایط فعلی عملا سرمایه گذاری در بخش مسکن توجیه ندارد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تولید زیاد مسکن طی سال های ۹۲ و ۹۳ را یکی دیگر از دلایل اصلی کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن استان دانست و افزود: هنوز بازار احساس نیاز به ساخت و ساز پیدا نکرده است.
کاهش روند ساخت و ساز در مشهد
وی یادآور شد: طی سال ۱۳۹۲، ۱۰ میلیون متر مربع در مشهد ساخت و ساز داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵ میلیون متر مربع و در سال ۱۳۹۴ به حدود دو میلیون کاهش یافته است.سیف با اشاره به رکود شدید حاکم بر بخش ساخت و ساز در استان، افزود: امسال برآوردمان حداکثر ۲ میلیون متر مربع ساخت و ساز در مشهد است.
افزایش مساحت پروانه های صادر شده در شهر مشهد بر اساس آمار سایت شهرداری
با این حال بر اساس آمار ارائه شده در سایت مرکز آمار شهرداری مشهد، در بهار سال جاری هزار و ۱۵۶ پروانه به مساحت یک میلیون و ۲۶۹ هزار و ۹۹۸ متر مربع صادر شده است و این آمار در مدت مشابه سال گذشته (بهار۹۴) حاکی از صدور ۸۱۰ پروانه با مساحت ۸۴۱ هزار و ۷۶۲ متر مربع بوده است که افزایش ۴۲۸ هزار و ۲۳۶ متر مربعی در صدور پروانه ساخت و ساز در مشهد را نشان می دهد.
خراسان
نظر