این گروه از آپارتمان‌ها عمدتا مورد تقاضای خانوارهای تک‌نفره(افراد مجرد) یا زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد است که کمبود عرضه این آپارتمان‌ها به‌ویژه در مناطق غربی، این دسته از متقاضیان خرید مسکن را با مشکل مواجه کرده است؛ کمیاب شدن واحدهای مسکونی ریزمتراژ در نواحی غربی و جنوب غربی شهر تهران هم‌اکنون موجب شده است اندک واحدهای ریزمتراژ عرضه شده به بازار ملک در این نواحی  در برخی موارد، با حباب قیمتی مواجه شوند و مالکان این دسته از آپارتمان‌ها اقدام به تعیین سطح قیمت پیشنهادی غیرواقعی برای فروش این واحدها کنند. هم‌اکنون عرضه واحدهای مسکونی ریزمتراژ به بازار فروش در نواحی شرقی و جنوب شرقی شهر تهران نیز منحصر به عرضه واحدهای مسن و چند سال ساخت به بازار در گروه مساحتی زیر ۶۰ مترمربع است؛ در واقع در این نواحی نیز بازار با کمبود فایل نوساز مواجه است؛ کمیاب شدن فایل فروش واحدهای مسکونی نوساز اگر چه از چند ماه قبل به یکی از چالش‌های اصلی خریداران مصرفی مسکن تبدیل شده است که این چالش در بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ بیش از سایر واحدهای مسکونی است. این در حالی است که کارشناسان به سرمایه‌گذاران و سازندگان توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازار ساخت واحدهای مسکونی ریزمتراژ به دلیل افزایش حجم تقاضا برای خرید این آپارتمان‌ها بیش از سایر ساخت‌وسازها سودده خواهد بود.