گزارش دوم از پاییز بازار مسکن


۱۳۹۶/۰۹/۰۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


paeez-maskan-sakhtyab

گزارش بانک مرکزی همچنین متوسط قیمت خرید یک مترمربع واحد مسکونی در آبان ماه را در تهران چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹/ ۱۰ درصد و نسبت به مهر ماه امسال ۱/ ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. به این ترتیب همان‌گونه که گزارش دفتر اقتصاد مسکن نیز تایید کرده است، رشد قیمت مسکن در ماه گذشته در محدوده نرخ تورم بوده و در سطحی حفظ شده که طرفین معامله هر دو حضور در بازار را به انصراف از معامله ترجیح می‌دهند. هرچند نوسان قیمت مسکن در آبان‌ماه بر اساس آمارهای دفتر اقتصاد مسکن قدری کمتر و معادل ۲/ ۹ درصد نسبت به آبان پارسال و ۶/ ۱ درصد نسبت به ماه گذشته اعلام شد.

همچون روال معمول ماه‌های گذشته بیشترین معاملات مسکن در ماه گذشته به لحاظ پارامتر سن بنا به آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت تعلق دارد که سهم ۲/ ۴۷ درصدی از کل معاملات آپارتمان مسکونی در آبان ماه را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال این سهم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.بر اساس این گزارش، منطقه ۵ همچون ماه گذشته با سهم ۵/ ۱۶ درصدی از کل معاملات، میزبان بیشترین قراردادهای فروش آپارتمان در آبان‌ماه بوده و پس از آن مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۶/ ۱۱ و ۱/ ۱۰ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.در میان مناطق شرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در آبان‌ماه معادل ۱۰میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در منطقه یک ثبت شده که نسبت به آبان پارسال معادل ۵/ ۵ درصد رشد کرده است. همچنین کمترین متوسط قیمت معاملات ماه گذشته با رقمی معادل ۲میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ پایتخت ثبت شده که حاکی از رشد ۸/ ۱۰ درصدی نسبت به آبان سال گذشته است.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب