۱۷۰ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن تا پایان امسال پرداخت می شود


۱۳۹۶/۱۱/۱۶ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


bank.maskan....3.

به گزارش ساخت یاب به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار داشت: راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، از مهمترین اقدامات بانک برای حمایت از قشر جوان است تا متقاضیان خرید مسکن به شکل سپرده گذاری در این صندوق، از تسهیلات ارزان قیمت آن استفاده کنند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۵۷ هزار حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم توسط خانه اولی ها و سایر متقاضیان افتتاح شده و بیش از ۳۳ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به مشمولان دریافت تسهیلات از محل این صندوق، پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: اکنون یک نگرانی عمده در این حوزه وجود دارد و آن احتمال کسری در منابع صندوق به واسطه افزایش حجم خروجی (حجم پرداخت تسهیلات) در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان است که در این زمینه نیز پیشنهاداتی تهیه شده و به مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر همچون مجلس ارائه شده است.
رحیمی انارکی یکی از روش های پیشنهادی برای افزایش توان پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن از سوی بانک تخصصی توسعه ای مسکن را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد و گفت: در صورت موافقت مجلس برای استفاده از منابع این صندوق، توان تسهیلات دهی بانک مسکن به نفع تامین مالی مسکن مصرفی با اولویت پرداخت تسهیلات برای نوسازی و خرید مسکن در بافت های فرسوده به میزان زیادی تقویت خواهد شد و در این صورت هیچ نگرانی از بابت ایجاد کسری در موجودی صندوق پس انداز مسکن یکم وجود نخواهد داشت.
 اکنون هر یک از زوجین جوان می توانند ۴۰ میلیون تومان در صندوق پس انداز خانه یکم سپرده گذاری و پس از یک سال هر کدام ۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید خانه دریافت کنند که با احتساب آورده خود در مجموع مبلغ آنها برای خرید مسکن در تهران ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
نرخ بازپرداخت این تسهیلات در بافت های فرسوده ۸.۵ درصد و در سایر مناطق ۹ درصد محاسبه می شود.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب