ساختمان سبز در نروژ


۱۳۹۵/۰۵/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ ساختمان سبز


ساختمان سبز نروژ

خانه‌ی ZEB، که انرژی خود را از منابع تجدید پذیر تأمین می‌کند، به‌تازگی در نروژ به اتمام رسیده است.

built-tilt-snohettas-zero-energy-house-completed-norway-ecogeek-03

حجم این خانه‌ی سبز برای یک خانواده بسیار مناسب است. البته این ساختمان به‌عنوان پلتفرم ظاهری جهت سهولت در آموزش روش‌های ساخت‌وساز پایدار در نظر گرفته‌شده است. برای دستیابی به رده‌بندی ZEB-OM (مرکز تحقیقات ساختمان‌های کربن صفر) این پروژه بایستی میزان تولید کربن دی‌اکسید خود را تا صفر کاهش می‌داد. محصولات انرژی‌های تجدید پذیر ازجمله پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک و پنل‌های خورشیدی حرارتی یکپارچه‌شده با پوش ساختمان، این هدف را محقق کرده‌اند.

built-tilt-snohettas-zero-energy-house-completed-norway-ecogeek-04

 

 

این خانه به‌صورت شیب‌دار، رو به جهت جنوب شرقی و در یک باغ ساخته‌شده است به صورتی که سقف شیب‌دار آن به پنل‌های خورشیدی و کلکتورهای خورشیدی مجهز شده است. این اجزاء به همراه انرژی زمین‌گرمایی حاصل‌شده از چاه‌های انرژی در زمین، انرژی موردنیاز خانه و همچنین انرژی موردنیاز برای شارژ یک خودروی برقی را تأمین می‌کنند. با پیوند معماری و تکنولوژی چنین هدفی محقق شده است.

اکو گیک