لایحه جدید دولت برای بازار اجاره مسکن/ معافیت مالیاتی برای خانه‌های کوچک