تخلفات سازماندهی شده در ساخت و ساز غیر مجاز آذربایجان غربی
house-sakhtyab-1221
۱۳۹۸/۰۲/۲۰
تخلفات سازماندهی شده در ساخت و ساز غیر مجاز آذربایجان غربی
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: در برخورد با ساخت و سازها در حاشیه شهرها، روستاها و تصرف غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی در استان غفلت شده است. متن کامل