خانه‌های قدیمی ارزان‌قیمت در بازار مسکن
house.sakhtyab.com6
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
خانه‌های قدیمی ارزان‌قیمت در بازار مسکن
جست‌وجو در میان فایل‌های ارزان‌قیمت در بازار مسکن، آپارتمان‌هایی با قیمت فوق‌العاده پایین نسبت به سطح متعارف قیمت محله را پیش‌روی متقاضیان مسکن می‌گذارد که به رغم کلنگی بودن، قیمت پیشنهادی آنها به بها متن کامل