رهن کامل آپارتمان در مناطق شمال تهران
house.building.2
۱۳۹۷/۰۸/۲۶
کدام گروه از خانه‌ها بیشتر گران شده‌اند؟
آپارتمان‌های ریزمتراژ در تهران، با بیشترین رشد قیمت مواجه شدند. روند تغییر قیمت مسکن در سه گروه‌ متراژی از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد واحدهای ۴۰ تا ۶۰ مترمربع که انتخاب اصلی خانه‌اولی‌ها و در متن کامل