سهم آپارتمان‌های میانسال از بازار معاملات پایتخت
office-building-1
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
عرضه بیشتر آپارتمان های نوساز در شرق تهران
بررسی فایل‌های موجود نزد بنگاه‌های ملکی نشان می‌دهد در روزهای اخیر تمایل سازنده‌های فعال در مناطق شرق و جنوب شرقی تهران به عرضه آپارتمان نوساز به مراتب بیشتر از سازنده‌های مناطق مصرفی غرب تهران است. متن کامل
building12
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
قیمت‌های تند پیشنهادی فروش مسکن در گروه آپارتمان‌های نوساز
با وجود اینکه قیمت‌های تند پیشنهادی فروش مسکن در گروه آپارتمان‌های نوساز، گروهی از متقاضیان مسکن را از جست‌وجوی این آپارتمان‌ها منصرف کرده است، اما همچنان به اذعان واسطه‌های ملکی یک گروه از متقاضیان خ متن کامل
building-sakhtyab3
۱۳۹۸/۱۰/۰۸
وضعیت بازار آپارتمان‌های کوچک متراژ پایتخت
با وجود رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن در تهران طی دو سال اخیر هم‌اکنون می‌توان با نقدینگی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آپارتمان خریداری کرد و در مواردی با نرخ‌های کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیز خانه یافت می‌شود. متن کامل
maskan.1s
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
عمده آپارتمان‌های عرضه شده برای فروش در تهرانپارس
یکی از محله‌های مصرفی پرتقاضا در بازار مسکن، محله تهرانپارس است که با توجه به نزدیکی قیمت مسکن در این منطقه به قدرت خرید متقاضیان مصرفی، حتی در شرایط اوج رکود نیز مراجعه و جست‌وجوی متقاضیان خرید به شک متن کامل