آپارتمان های کوچک نوساز در بازار مسکن نایاب شد
building12
۱۳۹۷/۰۵/۰۹
آپارتمان های کوچک نوساز در بازار مسکن نایاب شد
در حالی که کاهش عرضه در بازار مسکن در تمام گروه‌های سنی و متراژی آپارتمان مشهود است، نایاب شدن آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و متناسب با بودجه خانه اولی‌ها بیش از سایر گروه‌های متراژی در بازار مسکن دردسرسا متن کامل