افزایش معاملات آپارتمان‌های در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال