واکنش پلیس به اجاره ساعتی سوئیت در تهران
appartment.sakht.2
۱۳۹۸/۰۷/۱۹
؟متقاضیان اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران چه کسانی هستند
مسافرانی که برای درمان به تهران می‌آیند، گردشگران خارجی و برخی دیگر، از جمله متقاضیان اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران هستند. البته کسانی که قصد اجاره دادن آپارتمان یا سوئیت به شکل روزان متن کامل