افزایش اجاره بها باعث افزایش حاشیه نشینی می شود
hashiehneshini.1
۱۳۹۸/۰۴/۱۲
افزایش اجاره بها باعث افزایش حاشیه نشینی می شود
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۵.۹ درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین هستند، گفت: بیم آن می‌رود که با این وضعیت اجاره‌ها، حاشیه‌نشینی‌های درون شهری و برون شهری افزایش یابد و وضعیت آ متن کامل