نبض بازار معاملات مسکن در هفته اخیر
building8
۱۳۹۷/۰۵/۱۱
بی‌توجهی به نشانه‌های جدید در بازار مسکن
مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران عنوان می‌کنند همچون چندماه گذشته برخی از سازندگان و فروشندگان املاک به افزایش قیمت‌های پیشنهادی خود اصرار دارند، این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به تجرب متن کامل
maskan-sakhtyab3
۱۳۹۷/۰۵/۱۱
هزینه مسکن ۱۲ برابر درآمد سالانه ایرانی‌هاست
یک پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: بهای مسکن به ۱۲ برابر درآمد سالانه خانوار رسیده در حالی که حد تحمل آن پنج برابر است، در این شرایط چگونه در دولت می‌گویند وارد متن کامل
building8
۱۳۹۷/۰۵/۱۰
بازار مسکن نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدون است
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بازار مسکن برای کنترل نیازمند یک برنامه ریزی مدون است گفت: جهت بهبود شرایط بازار مسکن می‌توان پروژه مسکن اسیتجاری را دردستور کارقرارداد که متاسفانه هن متن کامل