استفاده از اراضی دولتی برای رونق ساخت‌وساز مسکن
ezadi.sakhtyab
۱۳۹۷/۰۴/۱۳
استفاده از اراضی دولتی برای رونق ساخت‌وساز مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که وزارت راه و شهرسازی از فرصت اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی برای ساخت مسکن استفاده می‌کند، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم متن کامل