میزبانی دیروز حناچی از جهانگیری چه دستاوردی برای پایتخت داشت؟
hanachi.hashemi.jahangiri.1
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
میزبانی دیروز حناچی از جهانگیری چه دستاوردی برای پایتخت داشت؟
میزبانی روز گذشته شهردار تهران از معاون‌ اول رئیس‌جمهور برای بازدید از کارخانه واگن‌سازی، دو دستاورد اولیه برای متروی پایتخت به همراه داشت. در جریان این بازدید مقرر شد موضوع فاینانس چینی برای ساخت ۶۳۰ متن کامل