پیگیری برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان
building.sakhtyab
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
پیگیری برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان
معاون وزیر راه با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری دانشگاه خوارزمی پیشنهادهای لازم را درخصوص اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و متن کامل
building.11.
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون پیش فروش مسکن در کمیسیون عمران مجلس
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس نهایی شده و هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است. متن کامل