احتمال افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی به دلیل افزایش قیمت بنزین
taxi.1
۱۳۹۸/۰۸/۲۶
احتمال افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی به دلیل افزایش قیمت بنزین
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گفت: بهای تمام شده حمل و نقل را برای تعیین نرخ تاکسی‌ها محاسبه خواهیم کرد اما تا قبل از آن تاکسیرانان موظف هستند نرخ‌های اعلامی سازمان را رعایت کنند. متن کامل