فرصت سازی برای حل سه ابرچالش در پایتخت
tehran-arzhantin
۱۳۹۹/۱۱/۱۱
فرصت سازی برای حل سه ابرچالش در پایتخت
فرید قدیریدو اتفاق- هر کدام به نوبه خود، مهم- به ترتیب در «بازار مسکن تهران» و «اقتصاد شهر تهران» رخ داده است که از ماحصل آنها می‌شود برای حل سه ابرچالش در پایتخت، «فرصت‌سازی» کرد.به گزارش ساخت یاب، متن کامل