تدبیر دولت یازدهم در تسخیر بازار فولاد جهان
steel-industry-imprv
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
تدبیر دولت یازدهم در تسخیر بازار فولاد جهان
تولیدکنندگان ایرانی اعلام کردند که درصدد افزایش سطح صادرات فولاد بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ هستند و این تولید فولاد را از ۱۶ میلیون تن کنونی به ۵۵ میلیون تن افزایش خواهند داد. به این ترتیب پس متن کامل