نتایج حاصل از جستجو

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

گروه مهندسی سیما پردازش
37230772 -051

گروه مهندسی سیما پردازش تدابیر امنیتی همواره و در همه جا ضامن وجود بستری امن برای محیط های کار و زندگی بوده است و توسعه علم کمک های شایانی به این عرصه نموده است.پیشرفت های اخیر در شاخه نظارت تصویری و