حواشی جدید انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
nezam.mohandesi.sakhteman
۱۳۹۸/۰۶/۱۴
حواشی جدید انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
طی دو هفته اخیر معاون مسکن و ساختمان کشور درگیر حواشی شبیه دوران عباس آخوندی و معاون وی در این معاونت بوده که همه این مسائل به هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مربوط می‌شود. متن کامل