undermiddle500
اختراع راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی توسط یک نخبه در قزوین
n82634554-71810934
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
اختراع راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی توسط یک نخبه در قزوین
یک بانوی نخبه ایرانی در قزوین موفق به اختراع و ساخت اولین راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی گرمایشی در دنیا شده که با استفاده از آن برای نخستین بار می توان بخار خورشید را در فرآیندهای فیزیکی تبدیل ب متن کامل