undermiddle500
اختراع راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی توسط یک نخبه در قزوین
اختراع راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی توسط یک نخبه در قزوین
یک بانوی نخبه ایرانی در قزوین موفق به اختراع و ساخت اولین راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی گرمایشی در دنیا شده که با استفاده از آن برای نخستین بار می توان بخار خورشید را در فرآیندهای فیزیکی تبدیل ب متن کامل