وزارت راه متولی پرداخت پول نصب انشعابات مسکن مهر نیست
maskanmehrpardis
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
وزارت راه متولی پرداخت پول نصب انشعابات مسکن مهر نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی متولی پرداخت پول برای نصب انشعابات مسکن مهر نیستیم؛ این پروژه برای همه‌ دولت است و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به وظایف خود در قبال متقاضیا متن کامل