سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن
سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ اخبار مسکن
بازار مسکن هر سال در فروردین ماه درگیر خواب بهاری است اما امسال افت معاملات گویا بیش از سالهای قبل است چرا که قیمت اوراق تسه برای اولین بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط کرد. متن کامل