قیمت فروش آپارتمان‌های میان‌سال و میان‌متراژ
building12
۱۳۹۶/۰۷/۱۰
قیمت فروش آپارتمان‌های میان‌سال و میان‌متراژ
در دوره پیش‌رونق بازار ملک طی یک سال و نیم گذشته ماهانه بین ۲ تا ۳ هزار آپارتمان مسکونی میان‌سال در گروه سنی ۵ تا ۱۰ ساله در تهران معامله شده و این گروه سنی از آپارتمان‌های تهران پس از نوسازها در رتبه متن کامل