برای خرید آپارتمان در بلوار فردوس چقدر باید پرداخت کرد؟