سطح عجیب قیمت آپارتمان‌ها
photo_2016-10-19_10-52-37
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
بانک مرکزی دومین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ۹۵ را منتشر کرد
بانک مرکزی دومین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ۹۵ را منتشر کرد. آمار دوم از وضعیت تحولات بازار مسکن در دومین ماه از فصل سرد سال که برمبنای اطلاعات موجود در سامانه رهگیری معاملات مس متن کامل
پیام پیش‌قیمت به بازار مسکن
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ اخبار مسکن
سطح پاییزی «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران، اندازه‌گیری شد. میانگین «پیش‌ قیمت» مسکن در ۹ منطقه شاخص پایتخت، حاوی سه پیام به اضلاع اصلی بازار معاملات ملک است و نشان می‌دهد هم‌اکنون امکان دریافت متن کامل