نتایج حاصل از جستجو

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

شرکت فجرری (ایرانیت)
33421140 021

شرکت فجرری (ایرانیت) فکر برتر شرکت فجرری در سال ۱۳۶۶ با تفکر حمایت از کارگران زحمتکش شرکت ایرانیت ، از طرف جمعی از نیروهای مخلص و فعال در بدنه کارگری و مبتکر شرکت ایرانیت مطرح و البته با پیگیری و حمای