۶ دغدغه مهندسان ساختمان
50014
۱۳۹۶/۰۱/۲۱
تحقق اهداف قانون نظام‌مهندسی‌ساختمان، حمایت از حقوق بهره‌برداران و ارتقا خدمات مهندسی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، جزئیات جلسه مشترک وزیر راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را تشریح کرد و گفت: مقرر شد تا همچنان باب گفتگو در مو متن کامل