نبض بازار آپارتمان‌های بزرگ متراژ
tehran-city3
۱۳۹۸/۰۶/۱۸
۶۵ درصد معاملات به خانه‌های کمتر از ۱.۲ میلیارد تومان اختصاص داشت
در شرایطی که حدود ۸۰ درصد فایل‌های عرضه موجود در بازار مسکن به آپارتمان‌های بالای یک میلیارد تومان اختصاص دارد در مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۵ درصد معاملات به خانه‌های کمتر از ۱.۲ میلیارد تومان اختصاص داش متن کامل