undermiddle500
تقاضای جدید در بازار اجاره‌بها
house-market11
۱۳۹۷/۰۷/۲۱
فایلهای واحدهای مسکونی اجاره‌ ای افزایش یافته است
همزمان با پیشروی بازار اجاره مسکن در فصل پاییز، فایل‌های سبز رنگ اجاره مسکن در برخی سایت‌های معرفی واحدهای مسکونی اجاره‌ای افزایش یافته است. فایل سبزرنگ؛ فایلی است که در آن‌ قیمت فروش و یا اجاره‌بهای متن کامل