آپارتمان‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن پیشتاز هستند