واکنش بازیگران مسکن به ریزش‌ قیمت در بازارهای موازی
housing..112
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
واکنش بازیگران مسکن به ریزش‌ قیمت در بازارهای موازی
واکنش بازیگران اصلی معاملات مسکن به «ریزش‌ قیمت در بازارهای موازی» و «کاهش انتظارات تورمی» در دو تحلیل اقتصادی بررسی شد. صاحب‌نظران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند همان‌طور که «جهش قیمت ملک» با منشأ بیرونی متن کامل