طرح جو بایدن برای «مسکن در استطاعت»
house.usa.1
۱۳۹۹/۰۹/۲۱
زهر «کرونا» چگونه در بازار جهانی املاک اثر کرد؟
عوارض اقتصادی ماندگاری کرونا در جهان، بازار املاک کشورها را یکی پس از دیگری تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که در آخرین نمونه شناسایی‌شده، باعث شیفت تقاضای مسکن در آمریکا شده است. چهار دگرگونی کرونای متن کامل