تجربه موفق چین در مواجهه با پدیده خانه های خالی
chinahouse
۱۳۹۸/۰۸/۲۶
تاکتیک چینی مواجهه با موج اجاره‌نشین‌ها
تاکتیک دولت چین در مواجهه با موج فزاینده اجاره‌نشین‌ها در شهرهای بزرگ مشخص شد. رشد شدید قیمت مسکن دسترسی به آپارتمان‌های در استطاعت خرید را برای بسیاری از خانه اولی‌های میان درآمدی تقریبا غیرممکن کرده متن کامل