undermiddle500
سرگردانی مستاجران در حال جست‌وجو طی روزهای اخیر
maskan.1s
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
بازار مسکن این روزها هیچ راهنمای قیمتی روشنی ندارند
کاهش فایل‌های تکراری نزد بنگاه‌ها و موتورهای جست‌و‌جوی ملکی نشان می‌دهد بسیاری از فروشنده‌های بازار ملک این روزها قصدشان برای فروش در اولین زمان ممکن جدی نیست و بیشتر در صدد به دست آوردن مظنه قیمتی هس متن کامل
housesakhtyab
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
قیمت ملک در نیمه اول سال جاری رشد محسوسی نخواهد داشت
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه به دلیل هجوم سرمایه‌ها به بازار بورس، قیمت ملک در نیمه اول سال جاری رشد محسوسی نخواهد داشت گفت: قیمت‌های پرت مسکن نمی‌تواند بیان کننده وضعیت واقعی این بازار باشد و متن کامل