آشفتگی بازار معاملات مسکن به دلیل جهش قیمتی
dining-room-apartment
۱۳۹۷/۰۶/۲۲
وضعیت قرمز در بازار آپارتمان های کوچک متراژ‌
بازار معاملات آپارتمان‌های ریزمتراژ به لحاظ سطح قیمت در وضعیت قرمز قرار گرفته است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی ریزمتراژ(آپارتمان‌های با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع) متن کامل