تورم پنهان آپارتمان‌ها در نیمه اول خرداد
house.building.2
۱۴۰۰/۰۳/۲۷
تورم پنهان آپارتمان‌ها در نیمه اول خرداد
ضلع سوم معاملات مسکن از شکل‌گیری «معادله جدید خرید» و شاید موقت در بازار خبر می‌دهد. سمت تقاضا در بازار املاک پایتخت با استفاده از یک فیلتر، گزینشی خرید می‌کند؛ به‌طوری‌که تقریبا مشتری برای «نوساز»ها متن کامل
tehran-saadatabad
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
نتیجه یک‌سال مسابقه جهش مسکن در ۲۲ منطقه پایتخت
قیمت مسکن در فاصله ابتدای فروردین۹۹ تا آغاز سال ۱۴۰۰، در سه دسته از مناطق تهران به شکل معنادار -متفاوت از هم- جهش کرد. تورم ملکی در ۲۲ منطقه پایتخت به‌گونه‌ای است که اگر «عامل بیرونی جهش» از کار بیفتد متن کامل