تاثیر قیمت دلار بر بازار بورس و مسکن
tehran-saadatabad
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
نتیجه یک‌سال مسابقه جهش مسکن در ۲۲ منطقه پایتخت
قیمت مسکن در فاصله ابتدای فروردین۹۹ تا آغاز سال ۱۴۰۰، در سه دسته از مناطق تهران به شکل معنادار -متفاوت از هم- جهش کرد. تورم ملکی در ۲۲ منطقه پایتخت به‌گونه‌ای است که اگر «عامل بیرونی جهش» از کار بیفتد متن کامل