موافقت بانک مرکزی با تامین ۲۵۰۰ میلیارد برای بازآفرینی شهری
baftefarsoudeh4
۱۳۹۷/۰۲/۲۵
موافقت بانک مرکزی با تامین ۲۵۰۰ میلیارد برای بازآفرینی شهری
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از موافقت بانک مرکزی با تامین ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای برنامه ملی بازآفرینی شهری خبر داد و گفت: ابزارهای مالی و حقوقی تحقق پذیری برنامه بازآفرینی را در ۲۳ ماده تدوین متن کامل