شرط ورود بخش خصوصی به برنامه تامین مسکن
house-sakhtyab121
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
دولت با سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی به تولید مسکن کمک کند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه «دولت باید برنامه منسجمی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن داشته باشد»، گفت: دولت باید با سیاست‌های حمایتی توسط بخش خصوصی اقدام به ساخت مسکن تا سقف یک میلیون متن کامل
building.13.
۱۳۹۷/۰۸/۱۴
صنعت ساختمان به عنوان یک حوزه‌ پیشران ظرفیت عبور از تحریم‌ها آمریکا را دارد
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: صنعت ساختمان به عنوان یک حوزه‌ پیشران که عمده نهاده‌های آن در داخل تولید می‌شود از ظرفیت بالایی برای عبور از تحریم‌هایی آمریکا برخوردار است، اما سازندگان شرایط خوبی ندارند متن کامل