قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش نمی‌یابد
building.13.
۱۳۹۷/۰۸/۱۴
صنعت ساختمان به عنوان یک حوزه‌ پیشران ظرفیت عبور از تحریم‌ها آمریکا را دارد
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: صنعت ساختمان به عنوان یک حوزه‌ پیشران که عمده نهاده‌های آن در داخل تولید می‌شود از ظرفیت بالایی برای عبور از تحریم‌هایی آمریکا برخوردار است، اما سازندگان شرایط خوبی ندارند متن کامل